sana link ekletenin amina koyayim niye link siliyorsun orospu cocugu

นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการสอนจากลิ้งค์ที่ให้

การบรรยาย
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ     <<<ดาวน์โหลด>>>
บทที่ 2 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์       <<<ดาวน์โหลด>>>
บทที่ 3 ระบบคอมพิวเตอร์         <<<ดาวน์โหลด>>>
บทที่ 4 รูปแบบการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์       <<<ดาวน์โหลด>>>
บทที่ 5 ซอฟต์แวร์ของระบบสารสนเทศ       <<<ดาวน์โหลด>>>
บทที่ 6 อินพุตและเอาท์พุต      <<<ดาวน์โหลด>>>
บทที่ 7 หน่วยความจำ       <<<ดาวน์โหลด>>>
บทที่ 8 การสื่อสารโทรคมนาคมและเครือข่าย       <<<ดาวน์โหลด>>>
บทที่ 9 ระบบการจัดการฐานข้อมูล       <<<ดาวน์โหลด>>>
บทที่ 10 ประเภทของระบบสารสนเทศ        <<<ดาวน์โหลด>>>
บทที่ 11 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์       <<<ดาวน์โหลด>>>
บทที่ 12 จริยธรรมและความปลอดภัย        <<<ดาวน์โหลด>>>
บทที่ 13 แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศ        <<<ดาวน์โหลด>>>
บทที่ 14 ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน         <<<ดาวน์โหลด>>>